Iepurasul vine cu surprize la ElectroPutere Parc

Acasă » Noutati » Iepurasul vine cu surprize la ElectroPutere Parc
Iepurasul vine cu surprize la ElectroPutere Parc

preview

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL al Concursului „IEPURASUL VINE CU SUPRIZE”

Perioada inscrieri : 10 APRILIE 2015 – ORA 16:00 – ORA 19:45

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Organizatorul concursului „IEPURASUL VINE CU SUPRIZE” este S.C. ROYAL MANAGEMENT INT SRL cu sediul social in Craiova, strada Tismana, nr 58, Judetul Dolj, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J16/1741/2005, cod fiscal RO 17902458, cont IBAN RO85 BTRL 0170 1202 4893 86XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata prin TOM CRINGUREANU,  in calitate de Director.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Aceast concurs este organizat si va avea loc in incinta centrului ELECTROPUTERE PARC din Craiova, Calea Bucuresti, Nr. 80, Judetul Dolj.

Perioada de desfasurare a concursului este 10 APRILIE 2015 – ORA 16:00 – ORA 19:45

 

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

La aceast concurs vor putea participa persoanele fizice  in varsta de peste 14 ani, ce vor realiza cumparaturi in ziua evenimentului din magazinele aflate in incinta ELECTROPUTERE PARC.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Perioada de inscriere este deschisa tuturor clientilor care au implinit varsta de 14 ani, pana la data inceperii concursului, respectiv 10 Aprilie 2015, rezidenti/nerezidenti in Romania, cu exceptia angajatilor societatii SC ROYAL MANAGEMENT INT SRL, colaboratorii, angajatii  locatarilor Centrului Comercial ELECTROPUTERE PARC, ai agentiilor implicate in aceasta campanie promotionala, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

 

SECTIUNEA 5.

MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Mecanism concurs:

Persoanele care sunt clienti ai centrului comercial ELECTROPUTERE PARC si sunt pasionate de cumparaturi se pot inscriere la concurs in baza completarii unui talon de inscriere care se regaseste la locul de desfasurare al evenimentului cu conditia sa realizeze cumparaturi de minim 100,00 RON in ziua evenimentului din magazinele din incinta ELECTROPUTERE PARC.

Clientii se pot inscrie in ziua de 10 APRILIE 2015  intre orele 16:00 – 19:45.

Extragerea va avea loc in data de 10 Aprilie 2015 ora 19:50. Extragerea va fi facuta de o persoana aleasa aleator din public iar castigatorul trebuie sa fie prezent in momentul extragerii. In cazul in care castigatorul nu este prezent se vor extrage alte persoane pana cand se extrage o persoana prezenta la eveniment.

Se va extrage 1 castigator care va castiga marele premiu: O EXCURSIE DE 2 PERSONELE LA MUNTE (2 NOPTI CAZARE + MIC DEJUN) valabila in perioada 15 aprilie 2015 – 15 decembrie 2015.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

La aceast concurs sunt oferite premii totale in valoare de 800 lei tva inclus, dupa cum urmeaza:

PREMIUL: O EXCURSIE DE 2 PERSOANE LA MUNTE (2 NOPTI CAZARE + MIC DEJUN) valabila in perioada 15 aprilie 2015 – 15 decembrie 2015.  Transportul cade in sarcina castigatorului.

Premiul va fi acordat conform mecanismului concursului prezentat la sectiunea 5.

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Mecanism

La acest concurs sunt oferite premii totale in valoare de 800 lei tva inclus.

In cadrul concursului „IEPURASUL VINE CU SUPRIZE” vor exista  atatia participanti cate taloane completate se vor reagasi in urna. Organizatorul va premia un singur castigator.

Castigatorul vor primi pe loc premiul castigat.

In cazul castigatorului, acesta va primi pe loc voucherul cadou, urmand ca alegerea perioadei de plecare sa o stabileaca cu agentia Galaxy World Travel, reprezentata de Dl. Emil Valentin Safta in calitate de asociat.

Participarea la acest concurs implica acordul ca numele, adresa castigatorilorsa poata fi publicate si utilizate de catre organizator in materiale audio,foto si video, in mod gratuit.

 

Acordarea premiilor

In urma verificarii indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, castigatorul va primi pe loc premiul castigat conform mecanismului de la sectiunea 5 si 7.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul concursului nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra formularului de inscriere in concurs. Organizatorul concursului va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezentul concurs, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

Prin participarea la concursul „IEPURASUL VINE CU SUPRIZE” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cuprivire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la acest concurs si anuntarii castigatorilor. Datele acestora vor fi pastrate in contabilitatea firmei potrivit normelor fiscale.

Participantilorla concursul  „IEPURASUL VINE CU SUPRIZE” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date ;
  • dreptul de interventie asupra datelor ;
  • dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot trimite o cerere scrisa S.C. ROYAL MANAGEMENT INT SRL cu sediul in Craiova, Str. Tismana, Nr. 58, Judetul Dolj.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul aferent premiilor acordate va fi achitat de S.C. ROYAL MANAGEMENT INT SRL, respectand reglementarile fiscale in vigoare, in cazul in care valoarea unui premiu depaseste suma de 600 lei.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concursse vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi intrerupt inainte de termen doar in caz de:

  • forta majora ;
  • printr-o decizie a organizatorului, nu inainte de a anunta publicul;

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit la cerere la biroul administrativ al centrului comercial ELECTROPUTERE PARC din Craiova, Calea Bucuresti, Nr. 80, Judetul Dolj si  pe site-ul oficial http://www.electroputeremall.ro

Prin participarea la aceast concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.